Maskara Lyrics By Eraserheads

Artist/Band Name: Eraserheads

Album Name:

Genre: Alternative

Lyrics To Maskara

Kung may problema ka
Magsuot ng maskara
Takpan mo ang iyong mata
Buong mundo’y mag-iiba

Tuwing ako’y nangangamba
Ay nagwawala
Naglalaro, nagpapangap
Na ako’y ganap
Na tao, isang super hero
Di nasasaktan 3x

Kung may problema ka
Magsuot ng maskara
Takpan mo ang iyong mata
Buong mundo’y nag-iiba

Related:  Problems (Edit) Lyrics By Cosmo Jarvis

Alam kong may kilala ka
Marami ang mukha
Sa harap ng madlangtao
Ay parang sikat na santo
Ngunit pag-uwi ko
Nag-iibang anyo 3x

Kung may problema ka
Magsuot ng maskara
Takpan mo ang iyong mata
Buong mundo’y nag-iiba

Tuwing ika’y nakikita
Ay nagwawala
Napipilitang magpangap
Na ako’y ganap na tao
Isang super hero
Di namamatay 3x

Kung may problema ka
Magsuot ng maskara
Takpan mo ang iyong mata
Buong mundo’y mag-iiba
(Repeat)

Related:  Jonestown Milkshake Lyrics By Extra Kool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *