Je t’aimerai toujours Lyrics By Alan Cave

Artist/Band Name: Alan Cave

Album Name:

Genre:

Lyrics To Je t’aimerai toujours

Pa tro lontan de sa ou tapdi mouin
Jan-w rinmin mouin ( jan-w rinmin mouin)
Jodia ouapé banm yon lot istoua
Kom kéw vlé dim konsa fòn ralanti sou sa
Sentiman ou mélé
Ou poko konn sò vlé
Ou poko désidé

Ref.1

Lò paré ouava di mouin tandé
Paské sé tout mouin vlé
M- pa vlé anyin a mouatié

Ref.2

Je t aimerai toujours même dans ton absence
Je t aimerai toujours même dans ma souffrance
Vas-y prends ton temps
T inquiètes pas je t attends
M- préféré pèdi ou ké-m gin moso nan ou

Pa tro lontan de sa ou té fèm kouè
Avèw m-ta jouin bonè ( avèw m-ta jouin bonè)
Jodia rèv an nou volé gagè
réalité sa anmè son kout épé nan kè
Map kinbé pou mouin pa lagé
Pandan map déchiré
Mouin santi-m boulvèsé

Related:  Marching for Revenge Lyrics By Angel Dust

Ref.1

Lò paré ouava di mouin tandé
Paské sé tout mouin vlé
M-pa vlé anyin a mouatié

Ref.2

Je t aimerai toujours même dans ton absence
Je t aimerai toujours même dans ma souffrance
Vas-y prends ton temps
T inquiètes pas je t attends
M-préféré pèdiou kém gin moso nan ou

Mouin vlé (mouin vlé) ké jouinn la joua minm si-m pa la
M-vlé pou pa konn sak mové tan ak mové moman
Minm si ( minm si ) le bonheur ne te sourit pas
Reviens , reviens vers moi
je serai prêt à t ouvrir mes bras

Minm si-m santi kè ap raché
Chérie-m pa ka fòcéw rété
Sou jouinn koté dlo a pi fré
Pito oualé
Minm si-m konnin mouin kap krié
Chérie-m pa ka fòcéw rété
Sou jouinn koté dlo a pi fré
Pito oualé (pito oualé)
O non m-pa ka kinbé (pito oualé)
Pito oualé (pito oualé)
M-pa ka kinbé

Related:  365 jou Lyrics By Alan Cave | Video Song

Pito oualé
Pito oualé m-pa ka kinbé (pito oualé)
M- vléw tout antié
M-pap ka pranw a mouatié (pito oualé)
Pito oualé, pito oualé tandé (pito oualé)
M- bouké mandéw sou sé pam tout bon vré (pito oualé)

Pito oualé pito oualé tandé (pito oualé)
Ou fèm boulvèsé m-pap ka kinbé (pito oualé)
Mouin pap janm vlé, m-pap janm vléw a mouatié (pito oualé)
Pito oualé…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *