Blaenwern Lyrics By Katherine Jenkins | Video Song

Artist/Band Name: Katherine Jenkins

Album Name: Daydream

Genre: Jazz

Lyrics To Blaenwern

Nid wy’n gofyn bywyd moethus
Aur y byd na’I berlau man
Gofyn wyf am gallon hapus
Alon onest, calon lan
Calon lan yn llawn daioi
Tecaech yn llawn dlos
Dim on calon lan all ganu
Canu’r dydd a chanu’r nos
Pe dymunwn oloud bydol
Chawin adenydd iddo sydd
Golud calon lan, rinweddol
Yn dwyn bythol elw fydd
Calon lan yn llawn daioni
Teceach yn llawn dlos
Dim ond calon lan all ganu
Can’r dydd a chanu’r nos
Hwyr bore fy nymuniad
Gwed I’r ne far adain can
Ar I dduw, er mwyn fy ngheidwad
Roddi I mi gallon lan
Calon ian yn llawn daioni
Teceach yn llawn dlos
Dim ond calon lan all ganu
Canu’r dydd a chanu’r nos

Related:  I Get Lifted - 2004 Remastered Version Lyrics By KC & The Sunshine Band

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *